Het project dat we in de 2e periode hebben gedaan was voor Eureka. Je moest een installatie maken tegen wateroverlast. Eerst moest ik met mijn groepje een locatie uitzoeken. We deden dit met een kaart die met blauwe plekken liet zien waar veel wateroverlast is. Nadat we een locatie hadden gekozen gingen we brainstormen. Iedereen heeft toen 50 ideeën bedacht. Dat hoefde niet perse allemaal hele geweldige ideeën te zijn. Ze konden ook simpel zijn. Toen hebben we per persoon onze 3 beste ideeën gekozen. Deze waren vaak een combinatie van ideeën die we hadden bedacht. Die hebben we geschetst en hebben die toen aan elkaar 'gepresenteerd'.

We hebben toen de beste ideeën gecombineerd tot 1 idee. Dat idee ging er om dat we het water zouden opvangen in een geul (met rooster er over heen natuurlijk) in midden van het wegdek. dat water zou dan worden gefilterd en dan zou het omgezet kunnen worden tot waterstof, waarmee we energie zouden kunnen opwekken voor gebouwen in de buurt. Het water dat hier bij vrij komt dat wordt weer terug geleid naar de wateropslag om hergebruikt te worden. Het gefilterde water water kon ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld wc doortrekken of douchen. 

Omdat het allemaal digitaal moest hebben we het idee uitgewerkt in Minecraft en hebben we een video gemaakt om het idee te laten zien en uit te leggen. Ook hebben we een strip gemaak om het proces te laten zien.

Maak een Gratis Website met JouwWeb